Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 9.0.30729.4148

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 29 phiếu
4 Stars User Rating
Một vấn đề an ninh đã được xác định đó có thể cho phép kẻ tấn công để thỏa hiệp hệ thống dựa-trên-Windows của bạn với Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package và giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên nó. Bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 là 9.0.30729.4148, phát hành vào ngày 03/01/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/10/2007.

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924!

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản